Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση ωραρίου φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 11:52

Στις 2 Ιουλίου του 2010, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) εξέδωσε την απόφαση του σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των φαρμακείων (υπόθεση C-393/08). Το ECJ απεφάνθη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι εφαρμόσιμη στα εθνικά συστήματα που κανονίζουν τις ώρες λειτουργίας και τις διακοπές των φαρμακείων, καθώς και όπου υπάρχουν εξαιρέσεις από τα συστήματα αυτά.

Ειδικότερα, το ECJ έδωσε έμφαση στο ότι οι εθνικές νομοθεσίες στο θέμα αυτό για κανέναν λόγο δεν επηρεάζουν το εμπόριο και τις εμπορικές διαδικασίες μεταξύ των κρατών-μελών, στο πλαίσιο της έννοιας των νόμων ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ECJ απέρριψε το αίτημα για άμεση λήψη μέτρων που θα «άνοιγαν» τα ωράρια των φαρμακείων.
O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρενέβη, επιχειρηματολογώντας στην τελική έκβαση της υπόθεσης αυτής, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προσπάθεια για την υπεράσπιση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.